Innovatieve Diensten

Albert Einstein zei het al: 'Alles moet zo eenvoudig mogelijk gehouden worden, maar niet te eenvoudig'. Dat kenmerkt precies de manier van werken van E-Space. In projecten zoek ik naar de meest eenvoudige en effectieve oplossing voor uw vraagstuk, zodat deze uitvoerbaar en bruikbaar is. Belangrijk zijn: hergebruik van bestaande standaarden en systemen, zoveel mogelijk standaardiseren en zo weinig mogelijk eigen oplossingen. Steeds kijkend naar hoe uw doelgroep zo goed mogelijk geholpen is. Voor hen is eenvoud natuurlijk ook essentieel.

Advies

Ik specialiseer me in innovatieve ICT-vraagstukken in het publieke domein. Voorbeeld is het ontwerp van het gemeentelijk gegevensknooppunt waarmee nu alle gemeenten en zorgaanbieders gegevens uitwisselen. Eenvoudig doordat is ingezet op al aanwezige gegevensstandaarden en de focus lag op alleen uitwisseling. Vanaf het begin werkten wij samen met gemeenten, zorgaanbieders en bijbehorende softwareleveranciers.

Projectmanagement

Ik combineer inhoudelijke technische kennis ervaring met ruime projectmanagementvaardigheden. Hierdoor stuur ik voordurend op de inhoudelijke doelen van mijn opdrachtgevers met strakke regie op tijd en geld. Voorbeeld is de realisatie van Regelhulp.nl waar burgers geholpen worden bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning. In Regelhulp.nl wordt uitgegaan van de situatie van de klant en vindt deze door eenvoudige en begrijpbare vragen zijn weg naar relevante zorg en ondersteuning (in een woud van complexe regelgeving). 

Interimmanagement

Door ruime ICT-kennis en -ervaring gecombineerd met goede empathische communicatieve vaardigheden geef ik op een menselijke en doelgerichte manier leiding aan ICT-afdelingen. Ook hierbij zoek i naar eenvoud een duidelijkheid. Eenvoud in de richting zodat iedereen weet waar men aantoe is. Ook eenvoud in de ICT, omdat maar al te vaak ICT-legacy een veel te groot beslag legt op de werkzaamheden, zoals bij PostNL Communicatie Services..