Klanten

E-Space richt zich op (semi)overeid en gemeenten. In de loop der jaren is er diepgaande expertise opgebouwd in het sociaal domein: werk, inkomen, zorg en ondersteuning en alles wat er nodig is om ICT goed te laten functioneren. Goed functioneren voor opdrachtgevers omdat zaken efficienter worden door bijvoorbeeld ketensamenwerking, maar ook doordat burgers diensten beter begrijpen en kunnen vinden. 

Belangrijke opdrachtgevers zijn:

 PostNL Communicatie Services (ad interim manager ICT)

 Ministerie van VWS (Adviseur gegevensuitwisseling en Projectmanager Regelhulp)

 KING (Projectmanager Gemeentelijk Gegevensknooppunt en Adviseur)

 VNG (Adviseur Gegevensuitwisseling)

 BKWI (Softwarearchitect en projectleider)

 UWV (Manager Competence Centre Generieke Softwareproducten en Softwarearchitect)

CP-ICT, Divosa, Ockham, Telexis, VPRO, Plukon, Sdu Uitgevers, OTS, PinkRoccade, TPG, Intergraph, NVM, ICTU, Eneco, Interpay en Politie Amsterdam. Meer en gedetailleerde informatie is te vinden op LinkedIn